تکنیک ها و موارد ممنوعه در MMA

مقام و جایگاه MMA‌ را هرگز نباید در حد یک مبارزه و نزاع خیابانی تنزل داد. چرا که در این رشتهء رزمی قواعد و قوانین خاصی وضع شده که آن را از سایر رشته های مشابه خود متمایز و حتی برتر هم می سازد. همچنین چیزی که در این رشته به استثنای ظاهر زیبا و جذابیتش جلب توجه می نماید، کاربرد فنون متنوع و غنای تکنیکی بسیار زیاد آن است.  ‌

MMA‌ بعنوان رشته ای رزمی که ماهیتش را تقریبائ از تمامی رشته ها و هنرهای رزمی گرفته، موفق شده تا دستور کار و به نوعی گرامر خاص و منحصر به فرد خود را در سراسر جهان گسترش و توسعه دهد. از آنجا که شاکله و پیکره بندی این رشتهء رزمی در ایالات متحده و به نوعی کشورهای آن سوی اقیانوس آتلانتیک بوجود آمده; از این رو اکثر عبارات و واژه های تکنیکی بکار رفته در آن به زبان انگلیسی می باشد.  ‌

در ادامه به معرفی هر چند اجمالی این واژه های تکنیکی و نیز معنای کاربردی آنها پرداخته می شود:

تکنیک آشیل هولد (Achille hold‌)

یکی از تکنیک های خاک که در آن از مفصل قوزک و تاندون ساق پای حریف به عنوان نقطهء ایجاد فشار استفاده می گردد.  ‌

تکنیک آنکل لوک (Anklelock‌) یا قفل قوزک

تکنیکی که در آن با استفاده از انگشتان دست ناحیه قوزک پای حریف را گرفته و حتی این قفل می تواند با چرخش و پیچاندن از ناحیه مفصل همراه گردد.

تکنیک آرم بار (Armbar‌) یا جی جو گاتامه (jiju gatame‌)، قفل دست کلاسیک

که عبارت است از گرفتن دست حریف، البته با ایجاد فشار بسیار زیاد در ناحیهء مفصل آرنج.  ‌

تکنیک آرم لاک (Armlock‌)، گرفتن دست

که البته در اجرای این تکنیک دست حریف بر خلاف آرنج، از ناحیهء بازو و پائین شانه گرفته می شود.  ‌

تکنیک مثلث آرم چوک (Arm triangle choke‌)

ایجاد خفگی و انسداد خونی در حریف با فشاری که توسط دو دست بر ناحیهء گردنش ایجاد می کنیم; البته به نوعی که همزمان از یک دست حریف هم جهت تکمیل مثلث خود در اجرای تکنیک استفاده نمائیم.   ‌

تکنیک بولداگ چوک

به معنای ایجاد اختناق خونی در ناحیهء گردن حریف توسط دستی که بر ناحیهء شریان های خونی گردن فشار وارد می نماید.  ‌

تکنیک چوک

یعنی ایجاد خفگی در حریف در صورت کلی و به هر روشی.  ‌

تکنیک کلینچ

اجرای این تکنیک در وضعیت سر پا و ایستاده بوده، یعنی دقیقائ زمانی که دو فایتر از مرحلهء ابتدایی و گارد مبارزه، وارد فاز حمله و کنتاکت می گردند.  ‌

تکنیک کبرا هولد (Cobra hold‌)

عبارت است از تکنیک تسلط بر حریف توسط گرفتن پا و پشت گردنش و در ادامه با فشار زیادی که توسط دستهایش بر ناحیهء ستون فقراتش ایجاد می کنیم، بدینگونه او را از وضعیت ادامهء مبارزه باز داریم.  ‌

فول مونت

تکنیکی که اصطلاحائ به آن سوار کاری هم گفته شده، که عبارت از قرار گرفتن در وضعیت سوار بر حریف می باشد.  ‌

تکنیک گراپلر

وضعیتی که در آن فایتر از قابلیت های تکنیکی گراپلینگ و یا کشتی خود در مبارزه با حریف استفاده کرده و از آنها بعنوان یک مزیت جهت تسلط و کنترل بر حریف و یا پرتاب و نیز بی حرکت نگاه داشتنش بهره ببرد. یعنی وضعیت تکنیکی متضاد  با تکنیک استرایکر که در ادمه به معرفی آن می پردازیم.  ‌

تکنیک گروند اند پوند (Ground and pound‌)

به معنای وارد کردن ضربات مشت بر حریف، آن هم در وضعیت خاک و قرار  گرفتن بر روی حریف، یعنی وضعیت سوار بر او یا همان فول مونت.  ‌

گوآرد (Guard‌)

که در واقع همان قرار گرفتن در حالت گارد جوجیتسوی برزیلی بوده، یعنی وضعیتی که حریف را در میان هر دو پای خود نگاه داشته در حالیکه پشت و کمر خودمان بر روی زمین قرار گرفته باشد. تکنیک گوآرد را می توان در فازهای دفاع یا حمله به مورد اجرا گذاشت.  ‌

تکنیک گیوتین

تکنیک ایجاد خفگی در حریف با قرار دادن سر حریف در بین دست و بازویی که بر ناحیهء گردنش فشار وارد می آورد.  ‌

تکنیک کیمورا

عبارت است از تکنیک قفل شانه ها و سرشانه ها، با گذشتن و چرخش دست از ناحیهء پشت و کمر حریف.  ‌

تکنیک لگ لاک یا قفل پا

تکنیکی که توسط اجرای آن می توان بخش های مفاصل زانو تا پائین لگن خاصرهء حریف را قفل کرده و از حرکت باز داشت.

‌تکنیک نک کرانک (Neck cranck‌)

تکنیک گاهائ خطرناکی که توسط آن در ناحیهء مهره های گردن و نخاع حریف ایجاد کشیدگی و چرخش می گردد.  ‌

تکنیک اوموپلاتا (Omoplata‌)

شیوهء عمل در  اجرای این تکنیک دقیقائ شبیه تکنیک کیمورا بوده البته با این تفاوت کلی که عمل گرفتن به جای دست با پاها انجام می گیرد. این تکنیک به دلیل کارایی بالا و برخوداری از قابلیت تسلط بهتر بر حریف، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  ‌

تکنیک رییر ناکد چوک (Rear naked choke‌)

عبارت است از تکنیکی که به کمک آن می توان در ناحیهء عروق خونی گردن حریف ایجاد انسداد و خفگی نموده، بطوریکه جهت اجرا یک دست می بایست بطور دقیق دور گردن حریف و خاصه عروق کاروتیدی، حلقه زده و دائمائ بر فشار و تنگ تر کردن این حلقه بیافزاید.  ‌

تکنیک اسلم

تکنیک پرتاب شدید و خشن حریف که علاوه بر ایجاد درد و آسیب دیدگی در حریف می تواند او را از ادامهء مبارزه باز داشته و ناک اوت هم نماید.

تکنیک اسپراول (Sprawl‌)

اسپراول در اصل تکنیکی تدافعی بوده که از ورزش کشتی وارد MMA‌ شده است. جهت اجرا هنگامیکه دو فایتر در حالت ایستاده و سر پا ی مبارزه هستند، هر فایتر می بایست دقت نماید تا مورد حمله و تکنیک تیک داون حریف قرار نگرفته و برای این منظور باید به ناحیهء پشت و کمر حریف نفوذ کرده و در ادامه نسبت به اجرای فنون دیگر حمله از ناحیهء پشت حریف اقدام نمایند.

‌تکنیک اسپراول اند براول ( Sprawl‌and-‌brawl )

تکنیک مبارزه ای شامل باقی ماندن در وضعیت سر پا و ایستادهء  مبارزه در حالیکه از پاها و مشت ها به خوبی استفاده کرده تا مـورد حـمـلهء کلینچ و یا تیک داون های حریف قرار نگیریم و چنانچه در مبارزهء خاک از توانایی های لازم برخوردار نیستیم، توسط آن از رفتن به وضعیت خاک اجتناب نمائیم.  ‌

تکنیک استیر داون (Stare down‌)

اجـرای ایـن تـکـنیک در واقع مستلزم مرحله ای است که در جریان آن دو فایتر در مرحهء آغازین مبارزه و رو در روی یکدیگر قرار گرفته و سعی بر آن داشته تا از نظر روانی و ذهنی بر دیگری فائق آمده و او را تحت تᅢثیر خود قرار دهد.  ‌

تکنیک استرایکر

وضعیت تکنیکی که فایتر در مبارزه با حریف، صرفائ از فنون و تکنیک های ضربتی اش همچون ضربات مشت ها، پا، زانو و یا آرنجش استفاده نماید.  ‌

تیک داون

به معنای نگاه داشتن و کنترل حریف در حالت خاک، با استفاده از فنون و تکنیک های خاص و متفاوت.  ‌

تکنیک تای – کلینچ ( Tha‌ clinch )

عبارت است از مرحله ای در وضعیت سر  پا و ایستادهء مبارزه همراه با در اختیار گرفتن بخش هایی از بالاتنهء حریف که این مناطق می تواند شامل پشت گردن، نیم تنه، دور کمر و یا دست ها و بازوها باشد. البته این در حالی است که همزمان از ضربــات زانوها یا آرنج ها جهت برهم زدن تعادل و پرتاب حریف استفاده می گردد.

تکنیک مثلث یا سانکاکو جیمه ( Sankaku‌Jime)

اجرای تکنیک مثلث در وضعیت خاک شامل بلوکه کردن سر و یک دست حریف توسط پاها از ناحیهء مقابل و روبرو می باشد. هدف کلی از اجرای این تکنیک علاوه بر تسلط و در اختیار خود داشـتن حریف، می تواند ایجاد فشار و به تبع آن خفگی در ناحیهء شریان های خونین گردنش باشد.  ‌

تکنیک آندر هوک

یکی دیگر از فنون و شیوه های کنترل و در اختیار نگاه داشتن حریف، آن هم توسط تـداوم نـسـبـتـائ طـولانی مدت در اجرای تـکـنـیـک کـلـیـنـچ مـی بـاشد. وضـعـیت کـلاسـیک در حمله می تواند با ایجاد فشار در نواحی بالاتنهء حریف همراه گردد; مثلائ استفاده از تکنیک دبل آندرهوک، گرفتن دو دست حریف و یا از ناحیهء زیر بغل ها. این شیوه بهترین روش ضد حمله در برابر حملهء دبل آو ر هوک حریف است اما با این تفاوت که در اجرا، دستهای ما از بالای دستهای حریف عبور می کنند.  ‌

 

موارد ممنوعه

– موارد ممنوعه در MMA‌ عبارتند از ارسال ضربات پا یا زانو به صورت حریف، البته در وضعیتی که حریف در حالت خاک قرار داشته که حتی این وضعیت می تواند حداقل شامل قرار داشتن یک زانویش بر روی زمین باشد.  ‌

– ارسال ضربه با سر.  ‌

– ایجاد ضربه و یا بطور کل حمله به ناحیهء چشم ها.  ‌

– گاز گرفتن حریف.

– گرفتن و کشیدن موهای حریف.  ‌

– اجـرای برخی تکنیک ها که به آنها اصطلاحائ فیش هوکینگ «Fish hooking‌» گفته شده که به معنای  داخل کردن دست ها و یا ایجاد جراحت و هر گونه پاره گی در بافتهای حفره ای بـدن حریف مانند دهان، سوراخ های بینی و … است. وجه تسمیه این تکنیک ممنوعه به ماهی دقیقائ مانند دست بردن به داخل دهان ماهی صید شده می باشد.  ‌

– ارسال ضربات به اندام های تناسلی.  ‌

– فرو بردن انگشت به داخل جراحات و زخم های ایجاد شده در حریف.  ‌کار بر روی مفاصل کوچک حریف، به منظور شکستن و یا ایجاد در رفتگی که می تواند شامل کلیهء انگشتانش باشد.  ‌

گـرفـتـن کـمـتر از چهار انگشت دست یا پای حریف.  ‌

– وارد کـردن ضربه با آرنج به ناحیهء سر حـریـفی که بر روی زمین قرار گرفته; خـصـوصـائ ارسـال ضربه از ناحیهء بالا به پائین آن هم توسط نوک آرنج.  ‌

– لگد مال کردن حریفی که بر روی زمین و در وضعیت خاک قرار گرفته، از دیگر موارد ممنوعه در مبارزات MMA‌ محسوب می گردد.  ‌

– وارد کـردن هـرگـونـه ضـربـه و در هر وضعیتی به ناحیهء گلوی حریف.

– ارسال ضربه یا ضربات پاشنهء پا به ناحیهء پهلوها و خصوصائ کلیه های حریف.  ‌

– هر گونه نیشگون، گاز گرفتن و نیز کندن موهای حریف.  ‌

– ارسال ضربه به ناحیهء پشت سر حریف.  ‌

– وارد کردن ضربه به ناحیهء پشت کمر و ستون فقرات.  ‌

– راندن حریف به خارج از رینگ هشت ضلعی یا قفس مبارزه.

– هر گونه گرفتن تسمه های رینگ به منظور وارد کردن ضربات و فشار قدرتمندتر به حریف و یا استفاده از آنها جهت ممانعت از به خاک رفتن توسط حریف… .  ‌

برداشت از نشریه رزم آور

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز